• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور نیوهلندT6090
تراکتور نیوهلندT6090
0 از 5 رای

توافقی

اميديه

تراکتور
تراکتور
0 از 5 رای

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت

تراکتور 285جفت
تراکتور 285جفت
0 از 5 رای

توافقی

جغتای

تراکتور ۲۸۵ بیلی
تراکتور ۲۸۵ بیلی
0 از 5 رای

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور جاندیر 8300
تراکتور جاندیر 8300
2 از 5 رای

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور ۲۸۵ جفت
تراکتور ۲۸۵ جفت
6 از 5 رای

توافقی

اهواز

تراکتور ۴۷۵ تک
تراکتور ۴۷۵ تک
6 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور ۴۷۵ تک
تراکتور ۴۷۵ تک
6 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور485خشک
تراکتور485خشک
11 از 5 رای

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قوچان

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
15 از 5 رای

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور۴۷۵جفت
تراکتور۴۷۵جفت
34 از 5 رای

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

تراکتور مدل ۱۴۰۰ در حد صفر
تراکتور مدل ۱۴۰۰ در حد صفر
34 از 5 رای

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

تراکتور فرگوسن ۴۷۵ جفت
تراکتور فرگوسن ۴۷۵ جفت
34 از 5 رای

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شيراز

تراکتور 475 تک
تراکتور 475 تک
104 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور آبشن دار475
تراکتور آبشن دار475
109 از 5 رای

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تربت حيدريه

تراکتور فرگوسن ۲۸۵
تراکتور فرگوسن ۲۸۵
12 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 475 جفت خشک -صفر کیلومتر 401
تراکتور 475 جفت خشک -صفر کیلومتر 401
12 از 5 رای

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور۳۹۹جفت خشک
تراکتور۳۹۹جفت خشک
140 از 5 رای

توافقی

تراکتور 1500 ITM
تراکتور 1500 ITM
39 از 5 رای

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور485
تراکتور485
157 از 5 رای

توافقی

سوسنگرد

تراکتور نیوهلند مدل T6090
تراکتور نیوهلند مدل T6090
43 از 5 رای

۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور جاندیر 3350
تراکتور جاندیر 3350
60 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تايباد

تراکتور 800 جفت
تراکتور 800 جفت
32 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور ۴۷۵ جفت
تراکتور ۴۷۵ جفت
68 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور زتور پروکسیما ۱۰۰
تراکتور زتور پروکسیما ۱۰۰
208 از 5 رای

۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور399 جفت
تراکتور399 جفت
108 از 5 رای

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور285 تک
تراکتور285 تک
58 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
120 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
50 از 5 رای

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
131 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نور آباد

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
266 از 5 رای

۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
269 از 5 رای

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
269 از 5 رای

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملاير

تراکتور کمرشکن 230 ایتالیا
تراکتور کمرشکن 230 ایتالیا
272 از 5 رای

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
275 از 5 رای

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
276 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سراب

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
278 از 5 رای

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ايذه

تراکتور نیوهلند T6090
تراکتور نیوهلند T6090
38 از 5 رای

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شيراز

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
38 از 5 رای

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
38 از 5 رای

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
38 از 5 رای

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آشخانه

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
38 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور رومانی
تراکتور رومانی
311 از 5 رای

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهاباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
158 از 5 رای

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
318 از 5 رای

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اليگودرز

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
318 از 5 رای

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اليگودرز

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
323 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
323 از 5 رای

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن