• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور رومانی
تراکتور رومانی
0 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور ۴۷۵جفت ابشنال
تراکتور ۴۷۵جفت ابشنال
0 از 5 رای

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهريز

تراکتور۸۰۰ جفت خشک مدل اسفندماه ۱۴۰۰
تراکتور۸۰۰ جفت خشک مدل اسفندماه ۱۴۰۰
0 از 5 رای

۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كبودر اهنگ

تراکتور ۴۷۵ تک صفر
تراکتور ۴۷۵ تک صفر
0 از 5 رای

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج

تراکتور رومانی کارت و پلاک
تراکتور رومانی کارت و پلاک
0 از 5 رای

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرودشت

خریدارتراکتور برچینکار
خریدارتراکتور برچینکار
0 از 5 رای

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جوانرود

تراکتور ۳۹۹ بیل داری
تراکتور ۳۹۹ بیل داری
0 از 5 رای

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهاردانگه

تراکتور 475جفت
تراکتور 475جفت
0 از 5 رای

توافقی

نقده

تراکتور 399خشک مدل ۹۷
تراکتور 399خشک مدل ۹۷
4 از 5 رای

توافقی

نقده

تراکتور ۳۹۹ کابین دار جفت
تراکتور ۳۹۹ کابین دار جفت
4 از 5 رای

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قروه

تراکتور جاندیر 8300
تراکتور جاندیر 8300
3 از 5 رای

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور ۲۸۵ جفت
تراکتور ۲۸۵ جفت
11 از 5 رای

توافقی

اهواز

تراکتور ۴۷۵ تک
تراکتور ۴۷۵ تک
7 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور ۴۷۵ تک
تراکتور ۴۷۵ تک
7 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور485خشک
تراکتور485خشک
12 از 5 رای

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قوچان

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
19 از 5 رای

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور۴۷۵جفت
تراکتور۴۷۵جفت
61 از 5 رای

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

تراکتور مدل ۱۴۰۰ در حد صفر
تراکتور مدل ۱۴۰۰ در حد صفر
61 از 5 رای

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

تراکتور فرگوسن ۴۷۵ جفت
تراکتور فرگوسن ۴۷۵ جفت
61 از 5 رای

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شيراز

تراکتور 475 تک
تراکتور 475 تک
61 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور آبشن دار475
تراکتور آبشن دار475
61 از 5 رای

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تربت حيدريه

تراکتور فرگوسن ۲۸۵
تراکتور فرگوسن ۲۸۵
8 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 475 جفت خشک -صفر کیلومتر 401
تراکتور 475 جفت خشک -صفر کیلومتر 401
8 از 5 رای

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور۳۹۹جفت خشک
تراکتور۳۹۹جفت خشک
8 از 5 رای

توافقی

تراکتور 1500 ITM
تراکتور 1500 ITM
33 از 5 رای

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور485
تراکتور485
33 از 5 رای

توافقی

سوسنگرد

تراکتور نیوهلند مدل T6090
تراکتور نیوهلند مدل T6090
53 از 5 رای

۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور جاندیر 3350
تراکتور جاندیر 3350
38 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تايباد

تراکتور 800 جفت
تراکتور 800 جفت
21 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور ۴۷۵ جفت
تراکتور ۴۷۵ جفت
66 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور زتور پروکسیما ۱۰۰
تراکتور زتور پروکسیما ۱۰۰
137 از 5 رای

۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور399 جفت
تراکتور399 جفت
72 از 5 رای

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور285 تک
تراکتور285 تک
52 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
43 از 5 رای

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
91 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نور آباد

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
187 از 5 رای

۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
190 از 5 رای

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
190 از 5 رای

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملاير

تراکتور کمرشکن 230 ایتالیا
تراکتور کمرشکن 230 ایتالیا
193 از 5 رای

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
196 از 5 رای

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
197 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سراب

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
197 از 5 رای

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ايذه

تراکتور نیوهلند T6090
تراکتور نیوهلند T6090
31 از 5 رای

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شيراز

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
31 از 5 رای

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
31 از 5 رای

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
31 از 5 رای

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آشخانه

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
31 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن