• جستجو

مرتب سازی قیمت
بیلر ابریاتا
بیلر ابریاتا
0 از 5 رای

توافقی

بیلر کشت ابزار
بیلر کشت ابزار
2 از 5 رای

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
5 از 5 رای

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
22 از 5 رای

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آبيك

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
25 از 5 رای

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پارس آباد

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
27 از 5 رای

۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

صومعه سرا

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
27 از 5 رای

۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

بیلر
بیلر
27 از 5 رای

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ميانه

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
15 از 5 رای

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

بیلر 55 کلاس آلمان
بیلر 55 کلاس آلمان
19 از 5 رای

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
19 از 5 رای

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
12 از 5 رای

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
25 از 5 رای

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت

بیلر ۳۴۹ کمباین سازی ایران
بیلر ۳۴۹ کمباین سازی ایران
25 از 5 رای

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كنگاور

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
25 از 5 رای

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كنگاور

بیلر کلاس 55
بیلر کلاس 55
25 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهركرد

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
25 از 5 رای

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بهشهر

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
25 از 5 رای

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نكا

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
25 از 5 رای

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
53 از 5 رای

۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

بیلر برچینکار
بیلر برچینکار
19 از 5 رای

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سلماس

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
31 از 5 رای

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
31 از 5 رای

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هشتگرد

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
31 از 5 رای

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

بیلر 349 کمباین سازی ایران
بیلر 349 کمباین سازی ایران
31 از 5 رای

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بجنورد

بیلر کلاس
بیلر کلاس
31 از 5 رای

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قيدار

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
31 از 5 رای

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
64 از 5 رای

توافقی

پارس آباد

بیلر جاندیر
بیلر جاندیر
64 از 5 رای

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كبودر اهنگ

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
64 از 5 رای

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هشتگرد

بیلر 359 جاندیر
بیلر 359 جاندیر
64 از 5 رای

توافقی

اردبيل

بیلر رامش صنعت اراک
بیلر رامش صنعت اراک
64 از 5 رای

توافقی

بوكان

بیلر کلاس
بیلر کلاس
25 از 5 رای

۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
25 از 5 رای

توافقی

جويبار

بیلر سبزدشت
بیلر سبزدشت
25 از 5 رای

توافقی

قروه

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
25 از 5 رای

توافقی

آزاد شهر

بیلر صفر
بیلر صفر
25 از 5 رای

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آستانه اشرفيه

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
25 از 5 رای

توافقی

مياندوآب

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
25 از 5 رای

توافقی

اردبيل

بیلر
بیلر
25 از 5 رای

توافقی

كنگاور

بیلر 351
بیلر 351
82 از 5 رای

۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
83 از 5 رای

توافقی

رزن

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
83 از 5 رای

توافقی

ميانه

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
83 از 5 رای

توافقی

گرگان

بیلر رامش صنعت
بیلر رامش صنعت
83 از 5 رای

توافقی

نقده

بیلر جاندیر
بیلر جاندیر
83 از 5 رای

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آمل

بیلر 349 جاندیر
بیلر 349 جاندیر
83 از 5 رای

توافقی

گرگان

بیلر رامش صنعت صفر
بیلر رامش صنعت صفر
88 از 5 رای

۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيله سوار

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن