• جستجو

مرتب سازی قیمت
ترکتور عمران سیرجان(یوروپارس)1454
ترکتور عمران سیرجان(یوروپارس)1454
1 از 5 رای

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور کاپسین
تراکتور کاپسین
1 از 5 رای

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل

تراکتور سویلس
تراکتور سویلس
6 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور سینا
تراکتور سینا
17 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جويبار

تراکتور 751 تراکتور سازی
تراکتور 751 تراکتور سازی
12 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

تراکتور کیس 5150
تراکتور کیس 5150
12 از 5 رای

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زرين شهر

تراکتور کوبوتا
تراکتور کوبوتا
10 از 5 رای

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت

تراکتور 6485 مسی فرگوسن
تراکتور 6485 مسی فرگوسن
33 از 5 رای

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور تیم کره
تراکتور تیم کره
35 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فريمان

تراکتور باغی دایدونگ 45
تراکتور باغی دایدونگ 45
37 از 5 رای

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قائم شهر

تراکتور جاندیر 7700
تراکتور جاندیر 7700
38 از 5 رای

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور کاسپین
تراکتور کاسپین
14 از 5 رای

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آمل

تراکتور سویلس
تراکتور سویلس
14 از 5 رای

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور لندینی
تراکتور لندینی
14 از 5 رای

۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور کاسپین
تراکتور کاسپین
49 از 5 رای

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور ال اس
تراکتور ال اس
26 از 5 رای

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور کیس 5150
تراکتور کیس 5150
57 از 5 رای

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمان

تراکتور برانسون 4720
تراکتور برانسون 4720
60 از 5 رای

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بهشهر

تراکتور برانسون 4720
تراکتور برانسون 4720
60 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوين

تراکتور کاسپین همراه با ادوات
تراکتور کاسپین همراه با ادوات
60 از 5 رای

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور دایدونگ
تراکتور دایدونگ
61 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قائم شهر

تراکتور 903 YTO
تراکتور 903 YTO
61 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور برانسون 5025
تراکتور برانسون 5025
35 از 5 رای

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آمل

تراکتور لندینی 165
تراکتور لندینی 165
73 از 5 رای

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اهواز

تراکتور دانگ فنگ
تراکتور دانگ فنگ
73 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت

تراکتور جاندیر 6150
تراکتور جاندیر 6150
14 از 5 رای

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور یانمار
تراکتور یانمار
13 از 5 رای

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل

تراکتور 399 مسی فرگوسن
تراکتور 399 مسی فرگوسن
13 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور دایدونگ X50
تراکتور دایدونگ X50
125 از 5 رای

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت

تراکتور سویلس
تراکتور سویلس
125 از 5 رای

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور هاتات
تراکتور هاتات
127 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زرين آباد

تراکتور دایدونگ
تراکتور دایدونگ
127 از 5 رای

توافقی

قائم شهر

تراکتور 3350 جاندیر
تراکتور 3350 جاندیر
130 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوين

تراکتور برانسون 4720
تراکتور برانسون 4720
130 از 5 رای

توافقی

بابلسر

تراکتور 5150 کیس
تراکتور 5150 کیس
133 از 5 رای

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوين

تراکتور جاندیر 3350
تراکتور جاندیر 3350
133 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور لندینی 165
تراکتور لندینی 165
138 از 5 رای

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شاهرود

تراکتور 1454 عمران سیرجان
تراکتور 1454 عمران سیرجان
139 از 5 رای

توافقی

مشهد

تراکتور دایدونگ
تراکتور دایدونگ
139 از 5 رای

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 950 تراکتور سازی ارومیه
تراکتور 950 تراکتور سازی ارومیه
142 از 5 رای

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نهاوند

تراکتور ورزان 95
تراکتور ورزان 95
27 از 5 رای

توافقی

نيشابور

تراکتور 5150 کیس
تراکتور 5150 کیس
27 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جيرفت

تراکتور جاندیر 7700
تراکتور جاندیر 7700
60 از 5 رای

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور کیس 5150
تراکتور کیس 5150
92 از 5 رای

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور 640 فیات
تراکتور 640 فیات
92 از 5 رای

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خواف

تراکتور سام لیزر 160
تراکتور سام لیزر 160
95 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اهواز

تراکتور جاندیر 7810
تراکتور جاندیر 7810
100 از 5 رای

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قم

تراکتور نیوهلند
تراکتور نیوهلند
100 از 5 رای

توافقی

قم

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن