• جستجو

مرتب سازی قیمت
کمباین1055
کمباین1055
5 از 5 رای

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كوثر

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

کمباین 1055i جاندیر
کمباین 1055i جاندیر
5 از 5 رای

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

کمباین
کمباین
5 از 5 رای

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرمي

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

توافقی

ساري

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سمنان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قروه

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كبودر اهنگ

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
5 از 5 رای

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كبودر اهنگ

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گلستان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مينو دشت

کمباین 1055i
کمباین 1055i
9 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

کمباین
کمباین
9 از 5 رای

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بجنورد

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

توافقی

شهرضا

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ايلام

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دزفول

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرودشت

کمباین 1055i
کمباین 1055i
11 از 5 رای

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

کمباین 1055i
کمباین 1055i
13 از 5 رای

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

کمباین 1055i
کمباین 1055i
14 از 5 رای

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

کمباین 1055i
کمباین 1055i
14 از 5 رای

توافقی

سنندج

کمباین 1055i
کمباین 1055i
14 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن